Screening Complete

Jag börjar alltid med en screening som är en professionell analys av din kropp för att ta reda på dina styrkor och svagheter. Jag testar andningsmönster, hållning, stabilitet, balans, rörlighet och styrka i tre plan. Baserat på resultatet av screeningen så skräddarsyr jag ett upplägg för just dig utifrån dina förutsättningar och din målsättning. All analys utmynnar i ett rörlighetsprogram samt ett eller flera personliga träningsprogram som tar hänsyn till din kropps svaga länkar, obalanser och den nivå du befinner dig på för att optimera dina möjligheter att tåla vardagslivet, arbete eller hård träning.

Jag anpassar självklart träningsprogrammen beroende på om du vill träna hemma eller på gym och till den utrustning som du har tillgång till.

Screening Light

Samma som "Screening Complete", men med en lite enklare variant av screening.
Här ingår ett rörlighets-/stretchprogram och ett tränings-/stabilitetsprogram.

/dsc0206.jpg      

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)